Projektowanie

Zajmujemy się sporządzaniem kompletnej dokumentacji technicznej konstrukcji stalowych obiektów budowlanych i infrastruktury oraz konstrukcji typu offshore. Wykonujemy opracowania projektowe we wszystkich stadiach realizacji, od koncepcji, poprzez projekt budowlany do projektu wykonawczego wraz z rysunkami warsztatowymi.

Nadzór

Proponujemy usługi inspektora nadzoru, posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane, wiedzę techniczną oraz wieloletnie doświadczenie w branży, które z całą pewnością usprawni cały proces realizacji inwestycji, z zachowaniem najwyższych standardów jakości. Pozwoli to każdemu Inwestorowi osiągnąć zamierzone efekty, przy jednoczesnej minimalizacji poziomu ryzyka. Profesjonalny nadzór inspektora zespołu MSE Poland Sp. z o.o. zapewni, aby proces realizacji całej inwestycji, jak i sam proces budowy, przebiegał zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a realizowany obiekt został wykonany z największą starannością, zgodnie z założonym harmonogramem i kosztorysem.

Doradztwo

Oferujemy profesjonalne doradztwo budowlane w zakresie weryfikacji dokumentacji projektowej konstrukcji i ustalenia założeń projektowych, które planuje osiągnąć inwestor. Opracowujemy technologie dla niestandardowych procesów budowlanych.

Kierowanie projektem

Usługa Menedżera Projektu skupiona jest w szczególności na koordynacji działań związanych z projektem i udzieleniu wsparcia Zamawiającemu przy realizacji, w tym zarządzanie i monitorowanie statusu inwestycji wraz z nadzorem technicznym na wszystkich jej etapach oraz minimalizacja ryzyka i zapewnienie odpowiedniej komunikacji między wszystkimi uczestnikami projektu. Właściwy dobór personelu oraz organizacja procesu ma kluczowe znaczenie dla przyszłego sukcesu całego projektu i realizacji założonych celów. To właśnie dzięki dobremu zarządzaniu projektem zwiększa się gwarancja zakończenia inwestycji w wyznaczonym terminie (Menedżer ściśle odpowiada za harmonogram prac w projekcie), w ramach założonego budżetu i z zachowaniem najwyższych standardów jakości.

Sektory Rynku

BUDOWNICTWO

FABRYKI, HALE, CENTRA LOGISTYCZNE

BUDOWNICTWO

FABRYKI, HALE, CENTRA LOGISTYCZNE

INFRASTRUKTURA

KONSTRUKCJE MOSTÓW, KŁADEK DLA PIESZYCH, WIADUKTÓW

INFRASTRUKTURA

KONSTRUKCJE MOSTÓW, KŁADEK DLA PIESZYCH, WIADUKTÓW

ENERGETYKA

KONSTRUKCJE NA LĄDZIE I NA MORZU DLA ENERGETYKI WIATROWEJ

ENERGETYKA

KONSTRUKCJE NA LĄDZIE I NA MORZU DLA ENERGETYKI WIATROWEJ

Produkt i Jakość

Na każdym etapie naszej pracy znajdujemy jak najbardziej optymalne rozwiązania konstrukcyjne. Stale usprawniamy proces projektowania, zachowując równocześnie najwyższy standard jakości przygotowywanej dokumentacji i jej konkurencyjne ceny. Budujemy trwałe relacje z Klientem oparte na zaufaniu i zadowoleniu.

Filozofia

Naszym kluczowym potencjałem jest CZŁOWIEK. Ciągłe doskonalenie się, poszerzanie kompetencji oraz dzielenie się wiedzą z zakresu budownictwa jest naszą misją. Dlatego tworzymy dedykowane Pracownikom ścieżki rozwoju, inwestujemy w szkolenia naszej Kadry i umożliwiamy jej pracę w środowisku nowości technologicznych. Takie działania gwarantują nam nieustanny POSTĘP,  a także PROFESJONALIZM świadczonych usług.

W codziennej działalności przykładamy dużą wagę do kształtowania kultury organizacyjnej i wartości naszej firmy oraz do ich utrwalania w świadomości naszych Pracowników. Wśród nich wymienić można m. in. pomoc i wsparcie, odpowiedzialność, zaradność i inicjatywę, porozumienie oraz dialog. Wierzymy, że budując spójną i autentyczną markę własną, współtworzymy markę i wizerunek MSE Poland.

Strategia

Wizja i strategia naszej firmy są jasno określone. Nasze aktualne cele to rozpoznawalna marka MSE na rynku krajowym. W dalszej perspektywie planujemy także ekspansję na rynek zagraniczny  (Holandia, Niemcy, Belgia). W przyszłości będziemy analizować możliwość rozszerzenia zakresu działalności o produkty: Dokumentacja Konstrukcji Żelbetowej oraz Dokumentacja Projektu Architektonicznego.

Partnerzy

Feel free to give us a visit or
just call us

ul. Kolonialna 13A, 59-140 Chocianów

Office: ul. Sulechowska 4a, 65-119 Zielona Góra

+48 880 501 402

info@mse-poland.com